VN Universe

Vēsturiskai apskats un reālās situācijas īss apraksts:

Gandrīz jau gadsimtu radītais mikroviļņu piesārņojums (piesātinājums) vidē ir uzskatīts par problēmātiku. Ļoti nelielā mērā mikroviļņu piesātinājums eksistēja tuvējā apkārtnē militāro radaru un pie gaisa/ūdens satiksmes radaru iekārtām, kur nereti ļaudis sūdzējās par dažāda veida specifiskiem veselības traucējumiem. Lai arī pašsaprotami, ka veselības traucējumus iespējams izraisa virsnormatīvas elektromagnētiskā starojuma noplūdes, piemēram: antenu parka sānu lapas vai to atstarojumi, tomēr vairāku iemeslu dēļ šādus mikroviļņu avotus izmērīt bija vai nu neiespējami, vai vismaz ļoti dārgi un sarežģīti. Aparātu radīšanu traucēja ne tikai frekvences lielums, kam nebija esoša radioelektronikas kompnentu bāze (pat tagad ātrākais tranzistors pasaulē BFU910X spēj vien 90 GHz), bet arī tas, ka izšķiršanas spējas labad radara impulss ir ārkartīgi īss – jebkāda iedomājama elektronika to “nepagūst” piefiksēt. Līdz ar ko vairākumā valstu šādu objektu kontrole pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīviem nebija iedomājama. Taču visbiežāk līdzīgas iekārtas atradās samērā tālu no apdzīvotām vietām, ietekmēto cilvēku skaits nebija liels, tāpēc jautājums nebija sevišķi aktuāls.

Mūsdienās tomēr apbūve kļūst aizvien blīvāka un apdzīvotās vietas seko inženiertehnisko tīklu topoloģijai, respektīvi “aplenc” šādu mikroviļņu radaru iekārtas un ietekmēto cilvēku skaits tāpēc pieaug – piemēram: lidostas „Rīga” apkaime – Zolitūde, Beberbeķi, Babīte, Piņķi, Priedaine, daļa Mārupes u.tml. teritorijas. Šādu objektu tuvumā valsts kontrole joprojām nenotiek, instrumentu trūkuma dēļ, publiskajā informācijas sfērā atzīst Normuds Kadiķis, kurš Veselības inspekcijā atbild par EMI jautājumiem. Taču pēdējā gada laikā sākusies vēl viena strukturāla izmaiņa – 5G sakaru tīklu veidošana. Arī šim diapazonam ar kontroles aparatūru ir vāji, vismaz uz 2020.gada janvāri LR-VVC, kam uzdota atbildība par šo sfēru, atbilstīgu kontroles mērinstrumentu joprojām nav.

Iegūstamā produkta / pakalpojuma īss apraksts: Tiks izstrādāts salīdzinoši lēts un vienkāršs 1 GHz – 300 GHz mikroviļņu diapazona elektromagnētiskā starojuma (piesātinājuma) testeris, kas rādīs vidējo laikā W/m2 vērtību, orientējošu frekvenci un starojuma virzienu. Aparāts spēs sekmīgi novērtēt, tai skaitā, arī ļoti īsu impulsu veida starojuma ietekmi, kā arī 5G telefonijas raidītāju radīto nepārtraukto ietekmi. Pirmajā ciklā tiks detalizēti aprakstīts viens eksperimentālais paraugs (prototips), veikti galvenā detektora elementu bāzes testi un sagatavota dokumentācija, uz kā bāzes otrajā ciklā tiks uzsākta minētā aparāta prototipu izgatavošana. Aparāts uzskatāms par augstas pievienotās vērtības augsto tehnoloģiju produktu.