Tautsaimniecība

Interaktīvā galda spēle “Tautsaimniecība” ir balstīta uz aprites ekonomikas būtību, kas ir labs papildinājums mācīšanās procesā un vieglāks uztveršanas veids par aprites ekonomiku. Spēle ir būvēta uz platformas, kas sastāv no četriem posmiem;• Pirmais spēles posms ir stihiju krāsu izvēle, katrs spēlētājs izlozē sev stihijas krāsu.• Otrais spēles posms ir iegādāties divus ražošanas uzņēmumus, atbilstoši izlozētajai stihijas krāsai.• Trešais spēles posms ir iegādāties uzņēmuma nepieciešamos materiālus, lai uzņēmums spētu darboties un radītu galaproduktus.• Ceturtais spēles posms ir saprast, kādu gala produktu spēlētājs ir radījis un vai šo produktu uzņēmums var pārdot citam spēles spēlētāja uzņēmumam.“Tautsaimniecība”-spēles posms–izstrādāts makets.Pasaulē šāda tipa spēles ir ļoti maz, kas būtu balstītas uz aprites ekonomikas būtību. Spēle ir inovatīvs produkts.Spēles mērķis ir sniegt saistošu pieredzi, kas ilustrē ekonomisko dalībnieku savstarpējo atkarību un to, ka dažādi gājieni var ietekmēt sabiedrības viedokli un ir savstarpēji saistīti. Dot padziļinātu izpratni par aprites ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības principiem.Šī spēle atvieglo mācīšanās procesus un ir kā atraktīva galda spēle draugu un ģimenes lokā.

Produkts–interaktīvā galda spēle “Tautsaimniecība”-mērķauditorija ir augstskolas, skolas un galdu spēļu entuziasti. Vecumu grupās no 12 gadiem līdz sirmam vecumam.