Stop Catastrophe

“Abi esam elektroniķi, un, apvienojot savus spēkus un zināšanas, kopīgi plānojam un strādājam jauna produkta hidrodinamisko procesu monitoringam tehniskā risinājuma attīstīšanas virzienā. Produkta – aparatūras un programmatūras kompleksa – galvenais uzdevums ir spēt savlaicīgi brīdināt par bīstamu hidrodinamisko procesu iestāšanās risku, tādējādi paverot iespēju prognozēt tādus procesus kā zemes nogruvumi vai noslīdeņi.”

Katastrofu procesa analīze, no pirmā acu uzmetiena, šķietami varētu norādīt uz to, ka katastrofas notiek pēkšņi un negaidīti, taču diemžēl pati katastrofa ir daudz ilgāka procesa (pati pēdējā – avārijas) stadija. 70%-90% no visa katastrofas procesa perioda ir “sagatavošanās” pašai katastrofai.

“Tirgū pieejamās tehnoloģijas, kā, piemēram, ģeodēziskā, aero un kosmosa mērinstrumentu metode vai paša infrastruktūras objekta apsekošana, nesniedz gandrīz nekādas iespējas prognozēt bīstamu hidrodinamisko procesu iestāšanās risku. Ar šo tehnoloģiju palīdzību vairumā gadījumu iespējams konstatēt un reģistrēt jau notikušus procesus. Mūsu tehniskais risinājums ļauj reālā laikā izsekot visam bīstamā hidrodinamiskā procesa ciklam un savlaicīgi veikt nepieciešamās darbības iespējamās katastrofas novēršanai vai tās seku mazināšanai.” Projekta sešu mēnešu ciklā komanda uzsāks darbu pie aparatūras un programmatūras kompleksa tehniskā risinājuma uzbūves un funkcionalitātes plānošanas, izstrādājot struktūrshēmas, principshēmas un plānojot galveno bloku darbību.