Spēka sports

Cilvēki aizvien vairāk laika pavada digitālajā vidē, sociālie tīkli un citi rīki dod aizvien jaunas iespējas. Tas liek meklēt jaunus veidus kā sporta pasākumu rīkotājiem uzrunāt savus līdzjutējus un kā sadarboties ar sponsoriem. Spēkavīru sacensību rīkotāji nu jau gandrīz 20 gadu garumā ir uzkrājuši lielu pieredzi. Ir atstrādāti sponsoru zīmolu integrācijas iespējas, ir iekrāta pieredze TV apskatu veidošanā, tiek veidoti piedāvājumi sadarbības partneriem savas kampaņas veidot, izmantojot sadarbību ar organizatoriem. Kā jauns komunikācijas un sporta veida rādīšanas veids ir izvēlēts  mobilā aplikācija, kura dod  jaunas iespējas mārketinga jautājumu risināšanā. Lai to veiksmīgi realizētu, “Spēka sports” komanda izstrādās jaunu sporta veida digitālo identitāti, kura ietvers sevī zīmola un ar attīstību, pārdošanu un popularizāciju saistītu digitālu materiālu izveidi.