skillsportfol.io

Ideja: Atspoguļot pārnesamās prasmes un spēcīgās puses tā, lai darba devējs spētu novērtēt potenciālā darba ņēmēja atbilstību. Tradicionālo kandidātu atbilstības izvērtēšanas pieeju nomainīt uz jaunu rīku, kas palīdzētu arī darba ņēmējiem novērtēt savu spēcīgo un uzlabojamo prasmju spektru.

SkillsPortfol.io komanda sešu dalībnieku sastāvā ir daudzpusīga, spēcīga un uz kvalitatīvu studiju procesu orientēta. Jauno topošo speciālistu lielākās rotas ir darbi. Kāds tikko izdeva mūzikas albumu un strādā pie nākamā, cits organizē mākslas izstādes, dažs labs spēj padalīties grandiozā pieredzē kā augsta līmeņa pasākumu dalībnieks, cits – kā organizators, kāds vada pašvaldību notikumus, cits apmeklē IZM diskusiju dalībnieka lomā; komandā ir ģimenes cilvēki ar paaugstinātu atbildības sajūtu un, nelielu vecuma nokrāsas, pieredzi, taču netrūkst arī ballīšu gara; sastāvā ir kā profesionālās vidusskolas, tā maģistrantūras studenti. SkillsPortfol.io komandas biedri ir dažādi.

KInGS projekts ir iespēja iegūt jaunu pieredzi uzņēmējdarbībā un jaunu ideju īstenošanā.

SkillsPortfol.io ir vienoti vīzijā, attīstības vektorā un kustībās.

Dalībnieki: Igors Uhaņs, Monta Krilova, Oskars Uhaņs, Emīls Lauss, Jurģis Ozols, Pēteris Nikolovskis

Vadītājs: Laura Čodere