Partneri

Vadošais partneris – Ventspils Augstskola

 Sadarbības partneri:

– Liepājas Universitāte. LiepU ir pēc studentu skaita lielākā augstākās izglītības mācību iestāde Kurzemē, ar kuru VeA ir izveidojušās dažādas sadarbības formas kopš tās dibināšanas. Sadarbība ir attīstījusies starp dažādām VeA un LiepU fakultātēm, piemēram,  docētāju apmaiņas un kopīgas doktorantūras realizēšanā. LiepU ir kompetences biznesa un inovāciju attīstībā, labas iestrādnes sadarbībai ar industriju, biznesa inkubatoriem un fakultāšu starpā, iesaistot dažādu specialitāšu studentus  kopīgu studiju darbu izstrādē. Projekta un Programmas īstenošanā LiepU organizēs studentu motivācijas, tīklošanās, kvalifikācijas celšanas un pielīdzināmas aktivitātes Liepājā, kā arī piedalīsies citās Projekta un Programmas darbībās. 

– Nodibinājums “Ventspils Augstskolas attīstības fonds”. Fonds ir jauns veidojums, dibināts 2017. gadā un tā galvenais uzdevums inter alia ir veicināt VeA studentu iniciatīvu attīstību, tai skaitā stipendiju formā. Līdz šim Fonds ir izveidojis sadarbību ar reģiona lielākajiem uzņēmumiem – ražotnēm, ar mērķi piesaistīt saviem studentiem nākotnes darba devējus. 

– Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”. Ventspils Augsto tehnoloģiju parka (VATP) mērķis ir Ventspils pilsētai piesaistīt un atbalstīt IKT nozares uzņēmumus, nodrošinot infrastruktūru. VATP teritorijā darbojas vairāki uzņēmumi, tajā skaitā SIA HansaMatrix Ventspils, SIA Aspired, SIA EUROLCDS, AS Immer Digital un citi. Savas darbības rezultātā VATP devis būtisku pienesumu Ventspils pilsētas attīstība.

– SIA “Kurzemes Biznesa inkubators”. Kopš 2008. gada SIA Kurzemes Biznesa inkubators nodarbojas ar uzņēmējdarbības veicināšanu Dienvidkurzemē, savas darbības desmit gadu laikā inkubējot gandrīz 200 uzņēmumu. KBI darbības laikā inkubētie uzņēmumi izveidojuši simtiem darba vietu. KBI ilgstošu sadarbības partneru lokā ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, finanšu institūcija Altum, Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris, Liepājas Speciālā ekonomiskā zona, LiepU, kā arī citas uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas un augstākās izglītības iestādes. Tā kā LiepU ir viens no KBI dibinātājiem un aktīviem ilggadējiem sadarbības partneriem, KBI līdz šim ir veiksmīgi nodrošinājis LiepU studentu inkubatora pakalpojumus. 

Stratēģiskie partneri:

– Liepājas Universitāte;

– Ventspils augstskolas Studentu padome un Liepājas universitātes Studentu padome

– nodibinājums VATP (Ventspilī) un SIA KBI (Liepājā);

– Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūts; 

– nozaru asociāciju LETERA un LIKTA;

– sociālajie partneri – Liepājas pilsētas pašvaldība un Ventspils pilsētas pašvaldība.