Olimps

Izstrādāt sistēmu, kas ļautu efektīvāk apstrādāt saņemtos ārvalstu reflektantu pieteikumus,organizēt iestājpārbaudījumus,informēt reflektantus par pieteikuma apstrādes progresu un automātiski sagatavot nepieciešamos dokumentus un sazināties ar reflektantiem. Sistēma ietver iespēju reflektantiem izveidot lietotāju, lai būtu iespējams labot pieteikumu, pievienot dokumentus un saņemt aktuālo informāciju par pieteikumu.