Natrix

Šobrīd idejas iesniedzējs izstrādā dažādus inovatīvus risinājumus militārās un civilās drošības sektorā. Tai skaitā sauzemes bezpilota transportu, kuram plānotas dažādas funkcijas, kas saistītas ar drošības un glābšanas jomu profesionāļu darbības uzlabošanu. Transporta līdzekli plānots attīstīt, kā multifunkcionālu platformu, kas spētu transformēties dažādu kravu un inženiertehniski risinājumu pārvadāšanai. Natrix komandas mēris KInGS projekta cikla ietvarā izstrādāt tehnikso risinājumu šai multifunkcionālajai platformai, kuru viegli uzlikt/ noņemt/ samainīt uz dažādiem specializētajiem transporta līdzekļiem.