MedApp

Pašpārbaudes uzdevumu aplikācija medicīnas studentiem dos iespēju pārbaudīt savas zināšanas un pilnvērtīgi sagatavoties ieskaitēm/eksāmeniem.Šī aplikācija būtu aktuāla un noderīga visiem Latvijas medicīnas studentiem, jo pagaidām nav pieejamas aplikācijas latviešu valodā, kurās būtu iespēja pildīt pašpārbaudes uzdevumus par medicīnu un ar to saistītiem priekšmetiem.