LiepājasRAS

Atkritumi ir viena no 21. gadsimnta smagākajām problēmām. Tas gan cilvēku labsajūtu ietekmē, gan arī klimatu pārmaiņas. Eiropas savienība, t.sk. Latvija rūpīgi strādā pie atkritumu ietekmes uz vidi mazināšanas. Šobrīd arī noteikts tekstila atkritumu būtiska samazināšana, kas atkritumu savācējiem un uzglabātājiem arvien aktīvāk liek domāt par dažādu atkritumu šķirošanu un otrreizēju izmantošanu.Šobrīd koncentrācija uz tekstila atkritumiem, kas sastāda būtisku apjomu kopējā atkritumu kopējā masā.Tekstila atkritumu kontekstā svarīga ir šo atkritumu šķirošana (vai dalīta savākšana), taču vēl lielāks izaicinājums ir to otrreizēja izmantošana/pārstrāde,kam arī nepieciešama izpēte un inovatīvi risinājumi. No nevajadzīgajiem tekstila atkritumiem (apģērbs, tekstilizstrādājumi, u.c.) radīt jaunas funkcionālas lieta.