Kurstudet.lv

“Kurstudet.lv” ir četru draudzīgu un aktīvu studentu veidots projekts, ar kuru viņi vēlas atrisināt augstskoals un studiju programmas izvēles neskaidrības jauniešu vidū, izmantojot dažādas inovatīvas un mūsdienīgas metodes.

Komandu pārstāv tās līderis Roberts Ivanovs, kurš ir uzņēmies komandas biedru apmācību mājaslapu programmēšanā un ir galvenais dzinējspēks projekta tehniskajā izpildījumā.

Laura Karatājeva ir komandas optisma stars, viņa ir apmņēmusies veikt produkta mārketingu un produkta mērķa tirgus izpēti, viņai šajā lomā ir gan pieredze, gan prieks strādāt.

Kristofers Volkovs ir komandas mākslinieciskā dvēsele, brīvajā laikā nodarbojas ar mājaslapu dizainēšanu, tomēr viņa programmēšanas spējas, jo sevišķi testēšanas zināšanas, nemaz nav sliktas.

Emīls Riekstiņš ir apņēmīgs jaunietis, kurš ir gatavs ziedot laiku, sviedrus un miegu, lai apgūtu visas mājaslapai nepieciešamās dizainēšanas un programmēšanas tehnoloģijas.

Dalībnieki: Roberts Ivanovs, Emīls Riekstiņš, Kristofers Volkovs, Laura Karatājeva

Vadītājs: Sandra Rezevska