Kā pieteikties

1. Aizpildi savu inovāciju pieteikumu Ideju bankai – Studentu laboratorijai (Ja esi komersants vai mācību iestāde) vai Start-up skolai (Ja esi students) virzienam. Pieteikumu sūti Word formātā, savukārt pārējos dokumentus oriģinālā formātā uz e-pastu kings@inovacijugranti.lv.

Vai

2. Izvēlies ideju no Ideju bankā piedāvātajiem komersantu vai mācību iestādes problēmjautājumiem ( “Studentu laboratorija”) vai iesniedz savu ideju pats (“Start-up skola”).

Izveido savu komandu vai pievienojies kādai citai komandai

NB! Komanda sastāv no vismaz diviem dalībniekiem: studenta un darbu vadītāja.

Par studentiem tiek uzskatīti visu līmeņu un programmu studējošie, profesionālās izglītības kompetenču centru (tehnikumu) studenti, kā arī profesionālo un vispārējo vidusskolu pēdējo klašu audzēkņiem visā Kurzemes reģionā. Studentam obligāti jābūt pilngadīgam.

Darba vadītājus komandai identificē un piesaista atbilstoši kritērijiem:

 • Kompetents nozares speciālists, kuru izvirza paši studenti savā granta pieteikumā (abiem virzieniem);
 • Komersanta / mācību iestādes piesaistīts kompetents speciālists definētās idejas realizēšanai / problēmjautājuma risināšanai  ( tikai Studentu laboratorijā);
 • Potenciālā partnera (komersanta, kas redz potenciālu studenta piedāvātajā idejā) kompetents pārstāvis (Start-up skola).

NB! Ja neviens no iepriekš minētajiem nosacījumiem netiek izpildīts, tad [pēc lūguma] iesaistās KInGS projekta sadarbības partneri, kas palīdz komandām atrast kompetentu darba vadītāju.

Ja Tev nav komandas un idejas, bet Tu vēlies iesaistīties KInGS projektā, tad piesakies šeit: piesakies KInGS projektam vai raksti mums uz kings@inovacijugranti.lv un Tev interesējošā virziena vadītājs sazināsies un palīdzēs Tev kļūt par daļu no projekta.

3. Aizpildi Granta pieteikumu Studentu laboratorijas vai Start-up skolas

virzienam un sūti Word formātā un pārējos dokumentus oriģinālā formātā uz e-pastu kings@inovacijugranti.lv.

4. Prezentē savu Granta pieteikumu  atlases komisijai un saņem finanšu atbalstu idejas realizācijai.

5. Noslēdz līgumu par rezultātu sasniegšanu un stipendijas piešķiršanu sešu mēnešu periodam. Komanda kopā ar darba vadītāju strādās pie iesniegtā mērķa sasniegšanas, saņemot finansiālo atbalstu šādām aktivitātēm:

 • Mobilitātes izmaksas visā Latvijā;
 • Konferenču apmeklēšanai, kas palīdzētu idejas īstenošanai, Latvijā un ārvalstīs;
 • Ventspils Augstskolas un Liepājas Universitātes pieejamās telpas un laboratorijas vai citu nepieciešamo telpu īre idejas īstenošanai;
 • Idejas īstenošanai nepieciešamo izejmateriālu (nevar būt pamatlīdzeklis) iegādei;
 • Idejas īstenošanai nepieciešamo iekārtu, programatūru vai licenču noma uz cikla īstenošanas laiku (6 mēneši);
 • Idejas īstenošanai nepieciešamo ekspertu, mentoru piesaistei.

Tāpat Granta pieteikumu īstenot palīdzēs gan virziena vadītāji, gan arī KInGS projekta administratīvais personāls. Papildus informējam, ka visa aktuālā informācija tiek publicēta:

NB! Atbildi uz jebkuru Tev interesējošo jautājumu vari saņemt, nosūtot jautājumu uz e-pastu kings@inovacijugranti.lv vai uzrakstot ziņu KInGS mājaslapas sadaļā kontakti.

6. Starpaizstāvēšana – pēc trīs mēnešiem notiks pirmā starprezultātu prezentācija komisijai, kur tā lems par stipendijas piešķiršanu un dalību projektā turpmākajiem trim mēnešiem.

Starpaizstāvēšanā jāprezentē atbildes uz šādiem jautājumiem:

 1. Kas ir izdarīts atskaites periodā;
 2. Ko plānojat nākamajos 3 mēnešos;
 3. Kādas problēmas ir radušās darba gaitā un kādi varētu būt/ ir risinājumi;
 4. Komandas novērtējums (vai komandas un darba vadītāja sadarbība ir veiksmīga utml.).

NB! Pēc trim mēnešiem komanda ir tiesīga lūgt atlases komisiju apstiprināt papildus komandas dalībnieku/s, izslēgt dalībnieku/s un veikt darba vadītāja maiņu saskaņā ar komandas līgumu “Par finanšu atbalsta saņemšanu”.

7. Pēc sešu mēnešu darba notiks gala rezultāta prezentēšana komisijai, kā arī komandām būs iespēja pieteikties naudas balvām (trīs labākās komandas no “Studentu laboratorijas” virziena un trīs labākās komandas no “Start-up skolas” virziena).

Dokumentu avoti:

 • Ideju banka atrodas KInGS mājaslapas sadaļā ideju banka;
 • Idejas pieteikumu veidlapas abiem virzieniem ir pieejamas KInGS mājaslapas (www.inovacijugranti.lv) sadaļā dokumentācija;
 • Ar Darba vadītāja vērtēšanas kritērijiem vari iepazīties KInGS mājaslapā: KInGS pieteikumu atlases kārtība;
 • Granta pieteikumu veidlapas un pielikumi Studentu laboratorijas un Start-up skolas virzieniem ir pieejami KInGS mājaslapas sadaļā dokumentācija;
 • Ar atlases komisijas nolikumu vari iepazīties KInGS mājaslapā: Ekspertu komisijas nolikums;
 • Ar pieteikumu iesniegšanas un atlases kārtību var iepazīties KInGS mājaslapā: KInGS pieteikumu atlases kārtība;
 • Ar komandas līguma veidlapu var iepazīties KInGS mājaslapas sadaļā dokumentācija.
 • Ar informāciju, kā pieteikties balvai, par gala rezultāta nodevumu un gala nodevuma vērtēšanu var iepazīties KInGS mājaslapas sadaļā dokumentācija.