J.A.B.

J.A.B. komandas uzdevums nav tikai radīt jaunu produktu, viņi vēlas radīt pievienoto vērtību rūpējoties par apkārtējo vidi. Komanda izstrādās inteliģentu un modernu augļu žāvēšanas iekārtu, kas palīdzēs ražotājiem un privātpersonām ietaupīt finanšu resursus, palielinās produktivitāti un uzlabos produktu kvalitāti. Iekārta būs veidota, lai tajā verētu energoefektīvi un veselīgi izžāvēt augļus tā, lai tie procesa laikā nezaudētu vērtīgās uzturvielas, kā arī, lai tā būtu lietotājam draudzīga. Piemēram, lai efektīvi un labi izžāvētu produktu, lietotājam nebūs jāveic vairākas manuālas darbības, kas līdz šim bija jāveic ar tirgū sastopamajiem žāvētājiem.