Ieguvumi

Studenta ieguvumi:

 • Jaunie kontakti un ideju domubiedri;
 • Stipendijas studentiem līdz 200 EUR un doktorantiem līdz 218 EUR
 • Kompetenti un profesionāli darba vadītāji;
 • Iespēju konsultēties pie Latvijā atpazīstamiem speciālistiem – mentoriem;
 • Finansiālu un materiālu atbalstu idejas realizācijai vai izpētei;
 • Iespēju piedalīties tīklošanās un motivācijas pasākumos, apmācībās un semināros Ventspilī un Liepājā;
 • Iespēju pretendēt uz galveno balvu

Komersanta ieguvumi:

 • Uzņēmuma definētas idejas vai problēmas R&D (praktiskais pētījums jaunu tehnoloģiju, produktu, pakalpojumu izstrādei, vai problēmjautājumu risināšanai, ko veic studentu grupas kopā ar darbu vadītājiem)
 • Iespēja saņemt abus atbalsta līmeņu finansējumus (ja ideja paredz gan pētnieciski ietilpīgu procesu, gan tālāku produkta izstrādi) vai vairākus atbalsta ciklus (6 mēn. garumā 1 cikls) vai vairāku komandu atbalstu vienā vai vairākos ciklos( gadījumā ja komersanta ideja ir laikietilpīga un pārsniedz vienā cikla ilgum).
 • Darbu vadītāja darba alga – (~0.3 PLE no komersanta maksātas algas vienas studentu komandas vadīšanai).
 • Materiāli, iekārtas, telpas rezultāta sasniegšanai
 • Nodokļu atvieglojumi (ir iespējams 1 no 3 piedāvātiem nodokļu atvieglojumiem)
 • Ciešā sadarbības ar mācību iestādi ( topošie, atbilstoši izglītoti, speciālisti industrijas /nozares vajadzībām)