Giveazy

Inovatīvas globālas interneta vides platformas (Platforma) testēšana reālos apstākļos, lietotāju piesaiste,platformas pilnveide utml. Platforma paredzēta globālam tirgum. Pamata valoda–angļu.Platformas galvenā būtība–brīvo, cilvēkiem nevajadzīgo mantu (jaunu un/vai lietotu) dāvināšana jeb atdošana cilvēkiem, kam šie produkti labi noderīgi. Tiek aptvertas gan mājsaimniecības, gan industriālās vides.