Sintija Erte

Interaktīva platforma pilsētu un to teritoriju attīstībai un vides kvalitātes uzlabošanai.