#12

Apstrādes rūpniecības uzņēmuma resursu patēriņu efektīvizēšana, tādējādi iegūstot sakārtotus un pārmantojamus procesus