Antenas S-/X- joslas apstarotāju, LNA un raidītāju izpēte:

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtam “Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs” (VeA IZI VSRC) ir pieejama 1.8 m diametra paraboliskā antena ar EGIS rotatora sistēmu, kuru būtu iespējams izmantot S-/X- joslas LEO satelītu bāzes stacijas izveidei un atbilstoša pakalpojuma nodrošināšanai industrijā, taču šobrīd šai antenai nav uzstādīts apstarotājs, S-/X- joslas maztrokšņojošie (LNA) pastiprinātāji un raidītāji, tādēļ ir nepieciešams veikt pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo tehnisko parametru analīzi un veikt tirgus izpēti, lai noskaidrotu, kādus uztvērējsistēmas un raidītājsistēmas elementus ir nepieciešams iegādāties pakalpojuma nodrošināšanai.

Studentam būs jāizpēta industrijas standarta prasības S-/X- joslas LEO satelītkomunikāciju gadījumā, jāmodelē potenciālais “LinkBudget”, kā arī jāveic tirgus izpēte, lai noskaidrotu atbilstošu uztveršanas/raidīšanas sistēmu pieejamību, kā arī jāveic kompromisu analīze sistēmu iegādei pret to izstrādi uzņēmumā.

Tiek sagaidīts, ka studentam būs prasmes elektronikā un telekomunikācijās.