SIA “Energy edition”

Mēŗka tirgus.

Mērķa tirgus izpēte un konkurentu izpēte. Komandai būs jāveic produkta mērķa tirgus noteikšana un tas būs svarīgs pamata virziens, pēc kura izpētes tiks noteikts uzņēmuma tālākās darbības virziens, apzinot potenciālo klientu vēlmes un vajadzības pašreizējā tirgū. Konkurentu izpēte un to stipro, vājo pušu noteikšana radīs iespēju produkta ieviešanas brīdī būt soli priekšā pašreizējiem līdzīgiem produktiem. Komandai tiks uzticēti tādi darbi kā iekšējā un ārējā mērķa tirgus izpēte un noteikšana, konkurentu izpēte un analīze, kā arī secinājumu un rekomendāciju sistēmas izstrāde.