SIA “Energy edition”

Sprieguma stabilizācijas modulis.

Komandas uzdevums ietvers inovatīvā produkta (moduļa) adaptāciju (pielāgošanu) atbilstoši tirgus prasībām. Minētajā gadījumā produkta izejošā sprieguma stabilizācijas moduļa prototipa izstrāde atbilstoši tirgus segmenta prasībām. Prognozēts, ka produkta mērķa tirgus būs mājsaimniecības, nelieli ražošanas uzņēmumi, kā arī citas personas, tāpēc ir svarīgi pašu moduli (gan programatoriski, gan vizuāli) pielāgot specifiskajam klientam.