SIA “Energy edition”

Mārketinga stratēģija.

Mārketinga programmas izstrāde inovatīvam produktam un esošā tirgus segmenta izpēte. Ievērojot to, ka inovatīva produkta ieviešanai tirgū izveidots jauns startup uzņēmums, komanda izstrādās mārketinga programmu un veiks esošā tirgus segmenta izpēti produktam, kuru nepieciešams reklamēt un ieviest tirgū. Mārketinga stratēģija nepieciešams veidot no pašiem pamatiem un balstoties uz esošo situāciju gan iekšējā, gan ārējā tirgu. Komandai būs jācenšas pievērst pēc iespējas lielāku uzmanību produktam un jāuzsver produkta pozitīvās īpašības.