Izveidot izglītojošu un izklaidējošu papildinātās realitātes lietotni latviešu valodā, kas paredzēta bērniem, gan pirmsskolas, gan skolas vecumā, lai apgūtu dažādus mācību priekšmetus un noderīgas zināšanas.

Pamatā plānots izveidot vairākas pakas ar dizainētiem zīmējumiem, kurus iespējams izprintēt, izkrāsot un pēc tam ar lietotnes palīdzību izcelt izkrāsoto objektu papildinātajā realitātē 3D veidā, tādējādi radot bērnos interesi mācīties, izzināt un veidot izpratni par dažādām dzīvē būtiskām lietām.