Linda Roze

Mediju aģentūru, kas sniedz:
1) Grafiskā dizaina pakalpojumus;
2) Foto un video pakalpojumus;
3) Sociālo tīklu administrēšanas pakalpojumus.