Justīne Širina

Kultūras kvartāla attīstība Ventspils pilsētas teritorijā.