Gatis Liepiņš, SIA eMobility

‘’Elektroautobusa standartizācijas pētījums”. –apkopot un salīdzināt pasažieru mikroelektroautobusa pārbūvei izvirzītās prasības dažādu ES valstu tirgos, kā arī segmentēt šos tirgus pēc līdzīgām standartizācijas pazīmēm.