Gatis Liepiņš, SIA eMobility

‘’Elektromagnētiskās saderības pētījums’’ lai  noskaidrot elektromagnētiskās saderību starp komponentēm un to savienojumiem kā arī elektroautobusam kopumā ar apkārtējo vidi atbilstoši ANO EEK Noteikumiem Nr. 10 – “Vienoti noteikumi attiecībā uz transportlīdzekļu.