Fan Apps SIA

Mobilās lietotnes potenciālo klientu (mērķa grupa) datu bāzes izveide, datu pievienošanu pie jau eksistējošas datu bāzes ZOHO CRM.  Iegūto datu izmantošanu automatizētās email pārdošanas kampaņās (ZOHO Campaign) un citos digitālajos resursos organizētajās pārdošanas kampaņās.