Pārdošanas cikla efektivizācija.
Problēma: Daudziem uzņēmumiem ir pārāk garš pakalpojuma pārdošanas cikls. Ir secināts, ka klients nevar iztēloties un zināt kā pārdodamo mobilo lietotni  lietotājs lietos.

Studentiem būtu jābūt  vismaz pamt iemaņām un zināšanām mobīlo pielikumu dizainu izstrādē ar FIGMA rīku, ko viņaiem būs iespējas attīstīt.