AB Productions

Mūsdienu pārmaiņu pasaulē, kur vienlaikus dominē mobilitāte un pulcēšanās ierobežojumi, ir nepieciešami inovatīvi risinājumi. Tie nepieciešami, lai spētu reaģēt uz pārmaiņām, kā arī nodrošinātu uzņēmējdarbības pilnveidošanas un interešu izglītības apguves iespējas tiešsaistē, veidojot apmācībām un pašizaugsmei paredzētu tiešsaistes kursu platformu.