#9

Uzņēmuma inovatīvā un patentētā tehnoloģijas risinājuma attīstību šados virzienos: 1) Nodrošināt tehnisku uzlabojumu realizāciju software/hardware līmenī klienta testa fāzē (studenta iesaiste kā atbalsta galvenajam inženierim) 2) Virzīt starptautiskā patenta aizsardzību nacionālajās fāzēs (Eiropas patents un ASV patents).