#5

Ziņu mobilās aplikācijas lietotāju pieredzes (UX )izveide un dizaini. Izveidot mūsdienīgu ziņu kanāla mobīlo aplikāciju dizainu, identificējot lietotāju vecuma grupas un izvērtējot lietotāju pieredzes ( UX). Jauniegūto informāciju izmantot mobīlās aplikācijas UX izveidē un dizainu izstrādē, un balstoties uz esošu uzņēmuma zīmola koncepciju.