Nepieciešams efektivizēt resursa patēriņu, tādējādi iegūstot sakārtotus un pārmanojamus procesus, kā arī samazinot izdevumus procesa nodrošināšanai.