Iniciatīvu platforma, kurā interesenti var atbalstīt idejas ar savu maciņu, saviem padomiem, sviedriem un citiem resursiem. Lai vīzijas un iniciatīvas materializētos, palīgā tiek saukta idejas mērķauditorija, kas savukārt organiski veicina idejas realizāciju.