Ideja ir izstrādāt rokas protēzes sistēmu, kas veic savu darbu ātrāk, efektīvāk un ilgāk, konkrētajā cenu grupā ietilpstošiem analogiem. Tās lietotājs var izvēlēties un mainīt  dizaina elementus pēc sava ieskata.  Sistēmas uzbūve ļauj tās lietotājam veikt sarežģītu artikulāciju. Sistēma iekļaujas IP68 standartā. Tehnoloģiskie risinājumi, kas tiek pielietoti rokas protēzes sistēmas izstrādē padara to par novitāti.