Biedrība “Labāk kopā” ir nevalstiska organizācija, kas organizē bērniem (skolēniem) iegūt papildstundas, kuras tiem sniedz studenti, kas mācās tos arodus par kuru tēmām skolēnam ir nepieciešamas privātstundas. Mazie skolēni šādi iegūst arī “lielo brāli/māsu”, kas pozitīvi ietekmē bērnu pieredzi ar skolu, mācībām un palīdz būt sekmīgiem vai sagatavoties iestāties universitātē.

Mēs vēlamies digitalizēt šo iesākto ideju tehnoloģiski advancētā platformā, kas būtu pietiekami vizuāli un tehnoloģiski interesanta bērnu un jauniešu, jau tā ar informāciju piesātinātajiem, prātiem, un ka risinājums būtu pieejams visās pilsētās Latvijā.