Lietotāja vajadzībām atbilstošu digitālo materiālu noformējuma pielāgošanas metodoloģiju un atbilstošas lietotnes prototipa izstrāde.

Kopējais idejas koncepts ir risinājums pastāvošai problēmai – sabiedrībā esošais redzes sistēmas nogurums un ar to saistītās sūdzības un problēmas no lielas tuvuma darba slodzes, ko pamatā izraisa darbs ar digitālām ierīcēm un ekrāniem.