Sauszemes bezpilota transportu, kuram tiek radīti dažādi navigācijas un vadības principi,  mehāniskā dizaina, savienojumu mezglu izstrāde, testēšana un ieviešana.

Transporta līdzekli plānots attīstīt, kā multifunkcionālu platformu, kas spētu transformēties dažādu kravu un inženiertehniski risinājumu pārvadāšanai.

Vēlamās zināšanas: mehānikas inženierijas pamatzināšanas un spēja strādāt ar programmu SolidWorks, kā arī vēlamas izpratne par elektroniku.