Sauszemes bezpilota transportu, kuram tiek radīti dažādi navigācijas un vadības principi,  programmatūras izstrāde.

Transporta līdzekli plānots attīstīt, kā multifunkcionālu platformu, kas spētu transformēties dažādu kravu un inženiertehniski risinājumu pārvadāšanai.

Vēlamas zināšanas:  Elektronikas pamatzināšanas un iegulto sistēmu programmēšanu, kā arī vēlamas zināšanas radio elektronikā un radio datu pārraidē, Python programmēšanas valoda.