Ideja ir  kur plūsmas ģenerators, darbojas kā pārvietojams ūdens plūsmas ģenerators, kuru var iegremdēt vajadzīgajā upes daļā, kur atrodas turbulenta plūsma, nav nepieciešams atsevišķi veidot aizsprostus, vai sarežģītas inženiertehniskas būves, plūsmas ģeneratora nostiprināšanai. Ģeneratora korpusa sāna daļā ir izveidots izgriezums plūsmai, kas ļauj ģeneratora motoram atrasties drošā attālumā no ūdens, lai neradītu ūdens bīstamību. Ģeneratora konstrukcija ir iekarināma, piemēram, kokā vai pie tilta margām.

Plūsmas ģeneratora konstrukcija paredzama ūdensizturīga, droša videi. Konstrukcijā nevar iekļūt dažādi priekšmeti vai zivis, jo priekšā plūsmas ieejai atradīsies siets, līdz ar to neapdraudot zivis, kas hidroelektrisko ietaišu gadījumā ir ļoti būtiski. Jo zivju traumēšana un bojāeja turbīnās ir liela problēma klasiskajām hidrotehniskajām būvēm.

Plūsmas ģenerators sastāvēs no korpusa- caurules formā ar noteikta lieluma izgriezumu sānā, kur plūsma ieplūst konstrukcijā, plūsmas spēks griež rotoru, kas darbina  ģeneratoru, kurš ražo elektroenerģiju. Atšķirīgais no citām līdzīgām iekārtām – nav nepieciešamas hidrotehniskās būves, drošs videi, vienkārši izgatavojams, nav sarežģīta konstrukcija, motora daļa neatrodas ūdenī, netraucē šķēršļi, kas atrodas upē- koka zari u.c. peldoši priekšmeti.