Irbenes radioteleksopu kompleksa aprīkojuma svarīgāko parametru vizualizācija.

Jāizstrādā programmatūras “backend”, kas apkopotu no dažādām sistēmām to parametrus vienkopus, kā arī jāizveido “frontend” – mājaslapa, kas pārskatāmā veidā attēlotu iekārtu parametrus.