Optiskā teleskopa attālināta vadīšanas sistēmas izstrāde (programmēšana) Irbenes radioteleskopu kompleksam.

Jāveic web lapas izstrāde, kurā nepieciešams nodrošināt optiskā teleskopa attēla matricas attēlošanu reālā laikā vairākiem lietotājiem vienlaicīgi. Nepieciešams nodrošināt iespēju identificēt kontroles klientu caur lietotāju sistēmu vai iepriekš definētu atslēgu, kas iespējo teleskopa kontroles funkcionalitāti. Papildus straumēšanai, nepieciešams nodrošināt reālā laika komunikācijas (čata) iespējas, kā arī novērojumu grafika izvadi.