Inovatīvu reklāmas prototipu izstrāde Irbenes radioteleskopu kompleksam

Jāizstrādā vismaz 5 inovatīvu reklāmas prototipu rasējumi 3 D vidē Irbenes radioteleskopu kompleksam un, izmantojot 3D printēšanu un citas tam atbilstošas tehnoloģijas, tie jāizstrādā līdz gala produktam.