Problēma: Latvijā nav vienotas virtuālās vides, kurā iegūt vispusēju informāciju un datus par Latvijas spēka vīriem un notikumiem ap viņu darbībām.

Latvijā ir nepieciešams izveidot mūsdienīgu vienotu virtuālo vidi, kurā vienuviet tiks attainoti notikumi ap un par Latvijas pieredzējušajiem un talantīgajiem spēkavīriem, kurā iesaistās tādas slavenības kā Agris Kazeļniks, Raimonds Bergmanis un citi jomas pieredzējušie dalībnieki.  Ļoti būtiski ir šo vidi izveidot ar vienotu mūsdienīgu dizaina konceptu gan ikdienas notikumu identificēšanai, gan sacensību, gan arī treniņnodarbību atspoguļošanai, gan sociālo projektu norisē, kurš nodrošinās Latvijas spēka klubu atpazīstamību.

Risinājums:  Izstrādāt “Latvijas spēka sporta centrs” vizuālo identitāti, pavadmateriālus, zīmola preču dizainus ar kuru tiks atpazīta organizācijas dažādas aktivitātes sabiedrībā.