Energy_Edition

Komanda: Sprieguma stabilizācijas modulis

Es, Valts Masāns esmu Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas “Intelektuālas robotizētas sistēmas” students, pārstāvu  uzņēmuma Energy Editon komandu “Sprieguma stabilizācijas modulis”.  Manas komandas uzdevums ietver produkta (moduļa) adaptāciju atbilstoši tirgus prasībām – minētajā gadījumā produkta izejošā sprieguma stabilizācijas moduļa prototipa izstrādi atbilstoši tirgus segmenta prasībām. Galvenais rezultāts ir izstrādāts stabilizācijas moduļa darbības shematiskai plāns. Jau tagad zinu, ka šī pieredze un dalība projektā būs liels atspēriena solis nākotnes attīstībai un sevi pilnveidošanai.

Komanda: Sertifikācija Es, Luīze Šteina esmu Rīgas Tehniskās universitātes studente, pārstāvu uzņēmuma Energy Editon komandu “Sertifikācija”. Manas komandas uzdevums ir izstrādātā produkta kvalitātes kontroles izstrāde, lai ieviešot produktu tirgū būtu iespējams to sertificēt. Kvalitātes kontroles izstrāde nepieciešama, lai jaunizveidotu produktu būtu iespējams veiksmīgi ieviest tirgū. Bez kvalitātes sistēmas izstrādes produktu nav iespējams sertificēt. Sasniedzamais mērķis ir izstrādāta kvalitātes kontroles sistēma, shēmu un uzbūves rasējumu izstrāde.

Komanda: Mārketinga stratēģija

Es, Luīze Dārta Sietiņa, esmu Ventspils Augstskolas studiju programmas jaunuzņēmumu vadība studente. Pārstāvu uzņēmuma Energy Editon komandu “Mārketinga stratēģija”.  Manas komandas uzdevums ir izstrādāt produkta mārketinga stratēģiju. Šis uzņēmums ir pavisam jauns, tāpēc uzdevums ir strādāt pie tā branding izveides jeb vizuālā tēla. Mārketinga stratēģija tiks veidota no pašiem pamatiem un balstoties uz esošo situāciju gan iekšējā, gan ārējā tirgu. Projekta noslēguma gala rezultāta jābūt izstrādātam stratēģijas plānam, noteiktiem produkta virzības kanāliem, izstrādātai pilnvērtīga mārketinga stratēģija.

Komanda: Mērķa tirgus

Es, Andis Štrāls, esmu Ventspils Augstskolas studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” students. Pārstāvu uzņēmuma Energy Editon komandu “Mērķa tirgus”.  Energy Editon ir uzņēmums, kas meklē ilgtspējīgus risinājumus ēkās ienākošā sprieguma efektīvai izmantošanai. Ņemot vērā, ka uzņēmums ir nācis klajā
ar inovatīvu produktu, kas spēj ne vien stabilizēt ienākošo spriegumu, bet arī ietaupīt elektroenerģijas patēriņu un aizsargāt tīklam pieslēgtās elektroiekārtas. Komandas galvenais uzdevums ir veikt mērķa tirgus izpēti un konkurentu analīzi. Mērķa tirgus noteikšana ir pamata virziens, pēc kura izpētes tiks noteikt uzņēmuma tālākās darbības virziens, apzinot potenciālo klientu vēlmes un vajadzības pašreizējā tirgū.