Energo-1

Projekta ietvaros tiks izstrādāts energoefektīvs automatizēts ģeneratora modelis. Saistībā ar ES direktīvu nosacījumiem par vairāku obligātu prasību ieviešanu energoefektivitātes jomā Latvijas tautsaimniecībai,ražošanas sektoram ir noteikti precīzi izpildāmie kritēriji noteiktu energoefektivitātes nosacījumu izpildē.Minētie kritēriji uzliek par pienākumu katram konkrētam ražotājam ietaupīt ievērojamu daudzumu enerģijas un minētā nosacījuma izpilde katrā sekojošā kalendārā gadā izpildes apjomā pieaug attiecībā pret iepriekšējā periodā sasniegto rezultātu. Izstrādājamā ģeneratora modelis ietver vairāku atšķirīgu inovatīvu iespēju apvienojumu. Ģenerators spēs ne tikai nodrošināt nepārtrauktu enerģijas plūsmu, bet arī nodrošināt enerģijas akumulāciju, kas varēs tikt izmantota noteiktas iekārtas palaišanas brīdī. Šobrīd pielietotās “softstarter” sistēmas ražošanā izmantotajās iekārtās vai nu nav aprīkotas ar līdzīga veida sistēmām, vai minētās sistēmas nedod vajadzīgo rezultātu. Virkne šobrīd izmantojamo iekārtu nevar tikt aprīkotas ar tāda veida sistēmām. Savukārt ģenerators ļautu nodrošināt patērētās enerģijas kompensāciju iekārtas starta brīdi,un ļauj attiecīgi samazināt iekārtas elektroenerģijas pieslēguma jaudu,kas savukārt būtu tiešs ekonomisks pienesums ražošanas procesa energoefektivitātes nosacījumu nodrošināšanai un izpildei.