eMobility

PROSOL

Komanda PROSOL veic “Elektromagnētiskās saderības pētījumu”, kas ir tehniskas ievirzes pētījums. Elektriskais mikro izmēra sabiedriskais autobuss ir plaša mēroga – Eiropas – inovācija. Tādēļ ir būtiski nodrošināt tā standartizācijas atbilstību esošiem standartiem, analizējot pēc iespējas vairāk standartizācijas nianšu.

Mūsu galvenais mērķis ir veikt nepieciešamos darbus, lai jaunie mikroautobusi varētu iegūt sertifikāciju un piedalīties ceļu satiksmē, noskaidrot elektromagnētisko saderību starp komponentēm un to savienojumiem kā arī elektroautobusam kopumā ar apkārtējo vidi atbilstoši ANO EEK noteikumiem. Mūsu uzdevums ir veikt EM saderības testus.

Komandā tandēmā darbojas Ventspils Augstskolas students Kristaps un Rīgas Tehniskā universitātes students Lauris.

MicroTech

Komandas MicroTech uzdevums izpētes ietvaros izzināt, apkopot un salīdzināt pasažieru mikroelektroautobusa pārbūvei izvirzītās prasības dažādu ES valstu tirgos, kā arī segmentēt šos tirgus pēc līdzīgām standartizācijas pazīmēm, jo pārbūvējot ar dīzeļdegvielu darbināmu mikroautobusu uz elektromikroautobusu, ES valstīs ir atšķirīgas prasības šāda elektroautobusa reģistrācijai satiksmē. Komandai jāidentificē vairākas valstis ar vieglāko reģistrācijas kārtību, noteikt to tirgus potenciālu un sniegt rekomendācijas produkta pielāgošanai identificēto tirgu prasībām. Izvirzītos uzdevumus un kopējo idejas mērķi plāno īstenot divi Ventspils Augstskolas jaunuzņēmumu vadība studenti Tomass un Kārlis.