Educationpop

Ideja: aplikācija bērniem, caur kuru vecāki var piemeklēt izglītojošas reklāmas (CSDD, VUGD u.c.), kuras ik pēc konkrēta lietošanas laika parādīsies bērna telefonā. Pēc to noskatīšanās, telefonā jāaizpilda tests. Ja tas ir sekmīgi nokārtots, bērns tiek apbalvots ar papildus laiku telefona lietošanai.

Vīzija: Izglītoti bērni, priecīgi un droši vecāki

Misija: Izveidot ērti pārvaldāmu aplikāciju ģimenēm un bērniem

Mērķi: Izpētīt un secināt vai šī ideja ir realizējama

Bilde: (pielikumā)

Komanda sastāv no trīs jauniešiem: Daniela, Mārtiņa un Edmunda. Visi trīs studē “Business Academy” jeb Uzņēmējdarbības akadēmija. Uzskatām, ka tā ir liela prioritāte, ka nākam no vienotas vides, jo mums ir kopīgas intereses, uzturam ciešu kontaktu un iegūstam jaunas zināšanas kopīgi. Katram mums ir savas stiprās un vājās puses un KInGS projekta ietvaros centīsimies ar tām sekmīgi strādāt. Mārtiņš ir specializējas produkta attīstībā, datu analīzē, kā arī sabiedriskajās attiecībās. Edmunda stiprā puse ir datu analīze, izpēte un attiecīga lēmuma pieņemšana (data-driven decision), savukārt Daniels specializējas jaunuzņēmuma tirgus izpētes procesos, prezentācijā un produkta attīstībā.

Dalībnieki: Mārtiņš Ermanis, Daniels Rogulis, Edmunds Zālītis

Vadītājs: Kristaps Banga