DTT Solutions

Projekta realizācijas procesā  tiek izstrādāts inovatīvs, profesionālai lietošanai paredzēts multifunkcionāls skaņas apstrādes procesora prototips un pielāgots profesionālās skaņas pastiprinātāja prototips.

Analizējot audio produktu attīstības tendences, virzienus un tirgus nosacījumus, konstatējama nepieciešamība pēc jaunām, tehnoloģiski pilnveidotām skaņas apstrādes iekārtām. Profesionālajos skaņas apstrādes procesos pieaug nepieciešamība pēc iekārtām, kuras spēj operatīvāk apstrādāt informāciju/datus un nodrošināt digitālās informācijas apstrādi reāllaika režīmā, ievērojami samazinot minētajiem procesiem paredzētos laika intervālus.

Multifunkcionālā skaņas apstrādes procesora darbība ietver kompleksu audio datu apstrādes procesu, kurā DSP (digitāla signālu apstrāde) sadalīta divos neatkarīgi funkcionējošos signālu apstrādes procesos. Framework nodrošina procesora inicializāciju, audio I/O, dekodētāju komunikāciju un vadību. Savukārt inovatīva interfeisa esamība nodrošina uzlabotas reāllaika audio apstrādes funkcijas, tajā skaitā skaņas frekvenču un uzstādījumu atbilstību noteiktā laika periodā noteiktajam frekvenču diapazonam, kas nodrošina skaņas amplitūdas atbilstību izmaiņas signāla apstrādes procesā, ievērojot to, ka interfeisa uzstādījumi ir operatīvi izmaināmi attiecībā pret struktūru.