CryoControl

Lai spētu satelītkomunikāciju industrijā nodrošināt pieprasījumam atbilstošus lejupsaites parametrus, ir nepieciešams izmantot augstas jutības uztvērējus. Atbilstošu uztvērēju jutību ir iespējams panākt līdz kriogēnām temperatūrām dzesējot to priekšpastiprinātāju pakāpes. Izmantojot mikrokontroliera vadības un temperatūras mērīšanas prototipus, komanda Cryo Control izstrādās algoritmu un iegultās sistēmas programmējumu temperatūras noteikšanai (pielietojot Čebiševa polinomu); releju vadības programmējumu He kompresora, elektromagnētiskā vakuumvārsta un vakuumsūkņa darbināšanai; izveidos LAN saskarni starp Ethernet moduli un mikrokontrolieri; izmantojot RS-232/RS-485 protokolu vai Eathernet moduli, izstrādās vakuummērītāja un datora saskarni kriostata vakuuma līmeņa telemetrijai, kā arī izveidos PC grafisko lietotni He kriostata darbības kontrolei un dzesēšanas procesa attālinātai vadībai.