ChequeFree

ChequeFree – lietotne – aplikācija pamatotai izpratnei par taupību, darba efektivitāti, tehnoloģijām. Idejas pamatā ir izveidot mobilo lietotni “ChequeFree”.Pēc pirkumu veikšanas,un to reģistrēšanas kases aparātā ar lietotnes “ChequeFree” palīdzību tiek noskenēts QR kods uz kases aparāta displeja. Visa digitālā čeka informācija parādās viedierīcē. Čeks papīra veidā netiek drukāts. Cilvēks čeku var saglabāt savām vajadzībām vai dzēst ārā, kā arī čeks no 5 euro automātiski piedalās čeku loterijā pie nosacījuma, ja “ChequeFree” lietotnē pie reģistrācijas ticis norādīts mobilā telefona numurs.Galvenais mērķis-atvieglot ikdienas dzīvi, ietaupīts papīrs, finanšu pratības veidošana,tehnoloģiju izmantošana ikdienas vajadzībām. Lietotnes idejas pamatā ir izpratne par taupību, darba efektivitāti,tehnoloģijām.